บริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัด

ที่อยู่ 1/1 หมู่ 16 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ +66 (0)2720 3733
อีเมล service@saithong.co.th
Facebook Saithong Global Fruit
Line@ @linesaithong