การคัดคุณภาพส้ม

เมื่อได้ผลผลิต ส้ม “ลายทรายทอง” ที่มีคุณภาพดี มาถึงโรงคัดบรรจุแล้ว เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่า มีความปลอดภัย ต่อการบริโภค บริษัทมีห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยำและละเอียดสูง (เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

ผลส้มผ่านการทำความสะอาดขั้นต้นโดยการล้างน้ำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อออกสู่ตลาด

  1. นำผลส้มลงสู่ระบบสายพานการผลิต เคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ทำความสะอาดผิวส้ม โดยใช้น้ำและแปรงลูกกลิ้ง
  2. ผลส้มผ่านอุโมงค์ลมร้อนเพื่อทำให้ผิวส้มแห้ง แล้วผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยการผ่านแสง UV-C ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อรสชาติ รูปลักษณ์ และเนื้อสัมผัสของผลส้ม รวมทั้งปลอดภัยต่อการบริโภค
  3. ผลส้มผ่านการคัดขนาดโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยทำให้ผลส้มมีขนาดตามมาตรฐาน บรรจุหีบห่อในห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) ที่มีระบบ CCFT ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดโมเลกุลของฝุ่นละอองในอากาศ และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
 


 

Share with :
LINE it!