เพาะปลูกดูแลส้ม

ส้ม “ลายทรายทอง” เป็นหนึ่งในผลผลิตจากบริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัด ที่ทีมงาน มีประสบการณ์ในการผลิตส้มคุณภาพมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี

เราใส่ใจต่อ “ความปลอดภัย” ของผู้บริโภคเป็น “หัวใจ” ในการผลิตส้ม ดั้งนั้นจึงได้เลือกพันธุ์ส้มโดยนักวิชาการให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกของภาคเหนือ แล้วนำมาขยายพันธุ์ จากนั้นย้ายมาปลูกในแปลงที่มีการปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญของต้นส้มและใช้ระบบการให้น้ำที่ทันสมัย

ดูแลความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับช่วงของการเจริญด้วยการสุ่มตัวอย่างดินและใบส้มมาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็น ในห้องปฏิบัติการของบริษัทมีการจัดการศัตรูส้มแบบธรรมชาติ ผสมผสานเทคนิคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของศัตรูส้ม ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของผลส้ม อาทิ การสำรวจแมลงศัตรูส้มด้วยกับดักไฟฟ้า กับดักที่ดูดด้วยแรงลม การใช้แผ่นกาวจับแมลง นอกจากนั้นยังมีแมลงธรรมชาติ (Natural Enemy) ที่เป็นตัวห้ำและตัวเบียน

บริษัทฯ เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูส้ม ในการเพาะปลูกส้มนั้น ทางบริษัท ประยุกต์ใช้และได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)
เมื่อผลส้มแก่จัดเต็มที่อายุ 300วัน จึงเก็บเกี่ยวผลส้มส่งเข้าโรงคัดบรรจุเพื่อให้มีการจัดการที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพของส้ม
 

Share with :
LINE it!